ZÁKLADŇA | klub Vranov nad Topľou | história - RC letecké základne Medzilaborce, Sečovce, Strážske, Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKLADŇA | klub Vranov nad Topľou | história

Kluby > Vranov nad Topľou

História vzniku a činnosti letecko-modelárskeho klubu LMK vo Vranove nad Topľou

  Prvopočiatky činnosti sa datujú na začiatok 50-tích rokov ešte pred vznikom Zväzarmu. Vtedy podobnú činnosť v rámci svojej organizácie sprevádzala vtedajšia letecká organizácia DOSLET (1950) (Dobrovoľný svaz letectví)
  Bol založený plachtársky a parašutistický odbor. V začiatkoch to boli p. J. Kušnír a Boldižár. V rámci tohto spolku boli začlenení aj letecký modelári. Začínali jednoduchými klzákmi P-1, Tulák, Pionier, Poštolka, Sluka, aj zložitejšie ako Káňa, Sokol atď. Prvú samostatní dielňu už po založení Zväzarmu 1953 dostali v miestnostiach terajšieho katolíckeho domu. Materiálom ich zabezpečil novozaložený OV Zväzarmu. Medzi prvými bol Vlado Terpák, Miroslav Kysel, Jozef Fill a mnoho záujemcov za škôl ako J. Kužma, M. Demčák, Š. Dillik, L. Jentky, Z. Giba, J. Szabo, N. Liberko, M. Mojerčík. J. Martiček, V. Vesek, V. Loja atď.
  V roku 1957 absolvoval V. Terpák a J. Fill inštruktorský kurz vo Vrchlabí 1. triedy a tým sa skvalitnila činnosť, čo sa prejavilo aj na úspešných štartoch na rôznych súťažiach v rámci kraja a republiky.
  Veľmi populárnou súťažou, ktorú usporiadali na vysokej úrovni LMK, bola najmä populárna Vranovská súťaž voľných modelov, ktorá po niekoľkých ročníkoch bola zaradená do celoštátneho kalendára súťaži.
  Súťažilo sa na ploche v Čemernom - Vrchovinách, plocha natoľko vyhovovala, že boli predvádzané aj letecké ukážky a zoskoky parašutistov z AK - Prešov.
  Po kvalitnejšom vybavení a najme najmä pridelení dielne (oproti Tatre) sa skvalitnila činnosť a rozšírila o stavbu upútaných modelov a tiež sa začalo pokusne aj stavba rádiom ovládaných modelov. V tom čase už z mladých členov klubu vyrástli kvalitný pretekári najmä v kategórii vetroňov A-1 a A-2, najmä nebohý Ing. Jozef Prokopčák, Zoltán a Vlado Gibovci, Ing. J. Mitaľ.
  V tomto období vyhrali súťaže celoštátneho charakteru V. Terpák, J Fill, M. Kysel a na popredných miestach sa umiestnili Gibovci a J. Prokopčák.
  J. Fill a M. Kysel sa dostali aj do reprezentačného družstva SR. J. Fill v kategórii rýchlych upútaných modelov sa zúčastnil súťaží a reprezentoval ČSSR v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, a tiež utvoril slovenský rekord, keď jeho model s motorčekom a obsahom 2,5 ccm dosiahol rýchlosť 211 km/hod a bol prekonaný až po 10-tich rokoch.
  Činnosť sa trochu utlmila a osviežila sa príchodom nového okresného usporiadania v roku 1970. Prejavilo sa to najmä zriadením krúžkov v DPaM, ktoré viedli. V. Terpák, M. Kysel, J. Kušnír ml. v ktorých vynikali najmä bratia F. a P. Bakovci, Milan Mitaľ (terajší pilot nadzvukových stíhačiek), M. Čupil atď.
  V tom čase závodná činnosť sa trochu utlmila a viac činnosť sa zamerala najmä na propagačnú a výstavnú. Pravidelné vystúpenia sa konali najmä 1. a 9. mája na MDD, pri futbalových stretnutiach. V roku 1980-1989 až do ukončenia činnosti to bolo najmä pri dňoch brannosti. Po zániku Zväzarmu prakticky klubová činnosť zanikla.

Vladimír Terpák


Do roku 1952 DOSLET (Dobrovoľný svaz letectví)
Zväzarm - Chalalnič, Boldižár funkc. (Michľo)
Zaklad. členovia V. Terpák, M Kysel, J. Fill.
Funkční členovia - účastníci pretekov, Terpák, Kysel - repr. SSR, J. Fill, majster Európy M. Fiľakovský ako žiak majster SR - vetrone
Čl. klubu Ing. J. Prokopčak, Ing. J. Szabo, Ing. M. Liberko, Ján Matiček, L. Jentky, J. Krasuľa, Horvat, Zolán Giba, M. Giba, V. Giba, J. a P. Bakovci, J. Kušník, M. Mihač, M. Čupil

 
Hľadaj
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky